fgs

草屯禪淨中心


  草屯友愛服務隊結善緣 南投仁愛之家頒發感謝獎盃     草屯禪淨中心三好兒夏 歡喜閱讀培養品德     草屯禪淨中心佛學講座 梵唄音樂管理學     草屯禪淨中心 知賓種子傳承講習     佛光山開山53週年 草屯禪淨中心響應抄經修持    


 
道場簡介
道場訊息
法會社教
相簿區
表單下載
聯絡方式
地理位置
 
 


 

 

 

 

 
瀏覽人數: